"Coaching har bidratt til at jeg stresser mindre og er i bedre fysisk form. Jeg anbefaler profesjonell coaching med Siren til de som har lyst til å oppleve et nytt nivå av selvinnsikt og bedre individuell prestasjon."  Jappe Eriksson 

 

"Siren har hjulpet meg til å bli mer selvsikker og effektiv i egen kommunikasjon. Fokus på bevisst kommunikasjon har blant annet bidratt til økte salgstall på jobb og mer positivitet hjemme. Profesjonell coaching med Siren kan anbefales."  Heidi Stensvold 

Ledere som har deltatt på kus via Finansforbundet sier: 

"Workshopen gjorde at jeg er nå mer bevisst på måten jeg kommuniserer på og egen væremåte. En god reminder på viktigheten av åpne spørsmål og dialog."

"Jeg fikk en bekreftelse på at jeg tenker "riktig"."

"Kurset hjelper meg med å trygge den jobben jeg gjør i dag, samt å bruke de verktøy som ble tatt opp."

"Kursleder var dyktig til å få oss engasjerte og utfordret oss på mange gode oppgaver. Hadde også god nytte av å treffe andre ledere og dele erfaring."

"Erfaringsutveksling og påfyll av ting man allerede kan og vet, men allikevel godt å få mer "frem i pannen" ved slike samlinger."

"Jeg ble bevisst på en del ting som blir glemt i hverdagen. Godt å kunne dele erfaringer med likesinnede."

"Mange gode konkrete tips å ta med tilbake til en tøff hverdag."

"Det var en god påminnelse og inspirasjon til å bruke kunnskap man tidligere har lært seg på skolen, men har glemt hvor viktig de er."