Foto: Max Emanuelson/Finansforbundet

Personvernerklæring

Tillit er viktig og vi er opptatt av å ivareta ditt personvern. Når du er i kontakt med oss, vil vi at du skal føle deg trygg på at vi behandler alle personopplysninger om deg på en tilfredsstillende måte og i henhold til lovpålagte krav for behandling av personopplysninger.

1. Bakgrunn
Siren Fadler Consulting (heretter kalt vi) har som mål være en profesjonell leverandør av lederprogrammer og individuell coaching. Denne personvernerklæringen handler om hvordan vi behandler personopplysninger. En personopplysning defineres som enhver opplysning som kan kobles til en enkeltperson. 

2. Formålet med å samle personopplysninger
Som behandlingsansvarlig:

 • Å gi deg skreddersydd og relevant informasjon når du er i kontakt med oss
 • Å gi deg en best mulig opplevelse når du er på kurs hos oss
 • Å kunne kontakte deg i rollen som representant for en av våre forretningsforbindelser
 • Å lage deltakerlister for arrangement for å kunne tilpasse tema og innhold i henhold til målgruppens forespørsler, interesser og behov 

Som databehandler:

 • Å skrive notater digitalt, sende emails og SMS for å kunne bistå og følge deg opp som kunde best mulig
 • Å ha god kundeservice, føre regnskap, fakturere og administrere forretningsvirksomheten

3. Hvilken type personopplysninger samler vi inn?
Vi behandler de personopplysningene som du gir direkte til oss. Dette omfatter grunnleggende kontaktopplysninger som navn, e-post, adresse, telefonnummer, firmatilknytning og interesser.

I noen tilfeller kan vi også samle inn informasjon fra andre kilder. Dette gjelder i de tilfeller du har en rolle som kontaktperson i en bedrift som vi leverer tjenester til, eller skal utarbeide tilbud til. Disse kildene er offentlige tilgjengelige kilder som Brønnøysundregisteret og Proff.no eller tredjeparts sosiale nettverk som for eksempel LinkedIn. Dette gir oss et mer komplett bilde av den organisasjonen du representerer. Formålet er å tilpasse løsninger og betjene bedriften på en best mulig måte.  

4. Dette bruker vi personopplysninger til

 • Kundeadministrasjon, CRM, fakturering og gjennomføring av oppdrag og tjenesteavtaler.
 • Kundeservice for å nå deg i din rolle som kundekontakt eller bruker av våre tjenester. Kommunikasjon på e-post, SMS og telefon er en del av den daglige behandlingen for å oppfylle løpende avtaler med våre kunder.
 • Oppfølging av potensielle nye kunder for å sjekke ut om det kan være interesse for å etablere et samarbeid.
 • Individuell coaching. Til å bistå deg som klient best mulig. Notater og relevant informasjon oppbevares innelåst på beskyttet område så lenge samarbeidet pågår, makuleres senest 12 måneder etter siste kontakt.
 • Workshops. For å tilpasse kurs i henhold til målgruppen, innhenter vi kontaktinformasjon, stillingstittel og arbeidsgivers navn. Under kursløpet benyttes kontaktopplysningene til å sende ut presentasjoner og annet materiell. Om avtalt, følger vi opp deltakerne.
 • Henvendelser. Hvis du henvender deg til oss via nettsiden eller andre kanaler, registrerer vi din kontaktinformasjon for å kunne besvare din henvendelse.
 • Nettsiden. Vi innhenter samtykke til bruk av informasjonskapsler når du bruker nettstedet vårt. Her legger vi en informasjonskapsel med en unik ID i nettleseren din. Cookies er tekstfiler som lagres i nettleseren sitt internminne når du besøker en nettside. Informasjonen som samles inn bruker vi til å forbedre brukeropplevelsen av nettsiden. Vi bruker aldri cookies for å hente inn informasjon som krenker personvernet. 

5. Hvem har tilgang til personopplysningene?
For å sikre at behandlingen av opplysninger skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer hos oss som har tilgang til informasjonen du gir.
Ved innleie av eksterne kursinstruktører, deler vi kun de personopplysninger som er nødvendig for å fullføre formålet med oppdraget. Vi kontraktfester med våre underleverandører eller partnere at de ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse.
Vi vil ikke selge, distribuere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til tredjepart med mindre vi har et eksplisitt samtykke fra deg. 

6. Vi benytter følgende typer databehandlere:

 • Visma Mamut AS -drift av nettsider, regnskap og fakturering
 • Svenska Handelsbanken AB - bankforbindelse
 • Follo Økonomi Drøbak AS – regnskapskontor
 • Microsoft for Office 365 - støtteverktøy for epost, møtebooking, kalender og kontaktinformasjon
 • Microsoft Teams - nettmøter

Dine opplysninger vil ikke deles med andre enn de aktørene som til enhver tid er nevnt over. Et unntak er dersom det er pålagt ved lov eller det er mistanke om begått lovbrudd i forbindelse med våre tjenester, vil informasjonen vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlig myndigheter.
Om det skulle skje endringer i hvilke databehandlere vi har avtale med og som har vesentlig betydning for ditt personvern, vil vi varsle deg om dette samt gi deg mulighet til å trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt.
Av sikkerhetshensyn ønsker vi å opplyse deg om at sending og mottak av e-post fra ordinære epostkontoer uten kryptering, ikke innebærer en tilstrekkelig sikker formidling av e-postens innhold. Vi ber deg om å unngå å sende oss e-post som inneholder sensitive personopplysninger. 

7. Hvordan sikrer vi opplysningene?
Vi har systemer og rutiner for personvern og beskyttelse av personopplysninger. Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer og forhindrer at tredjepart bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.
Hvis vi i forbindelse med administrative oppgaver, formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-direktivet om personopplysninger (GDPR).
Fysiske tiltak: Kundemapper med personopplysninger oppbevares på beskyttet, innelåst område.

8. Sletting av personopplysninger
Vi sletter personopplysningene dine når formålet med behandlingen av opplysningene er oppfylt. Det betyr blant annet at vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle avtalen vi har inngått med deg, og for å oppfylle rettslige forpliktelser.

9. Dine rettigheter
Du kan kreve innsyn i registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om vår behandling av opplysningene.

Videre har du rett til å få korrigert opplysninger, eksempelvis dersom vi har registrert feilaktige eller ufullstendige opplysninger om deg. Du har også rett til å be om at opplysningene dine slettes, der hvor opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for eller hvor samtykke til behandlingen trekkes tilbake. Du kan kreve at behandlingen av opplysninger om deg begrenses dersom de ikke er riktige, eller behandlingen er ulovlig uten at du ønsker at opplysningene skal slettes. Hvis du vil bruke noen av dine rettigheter kan du ta kontakte behandlingsansvarlig. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

10. Kontaktinformasjon og klage
Siren Fadler Consulting
E-post: siren@sirenfadler.com
Telefon + 47 911 99 836
Postadresse Hubrosvingen 6, 1555 Son
Organisasjonsnummer 997 648 439 MVA

11. Endring og oppdateringer
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre tjenestene våre. Dersom vi endrer måten vi behandler personopplysninger på, vil vi oppdatere denne personvernerklæringen. Vi anbefaler derfor at du fra tid til annen sjekker om det har skjedd endringer i erklæringen. Den siste oppdateringen av denne personvernerklæringen ble gjort 13. mars 2019.