Temaer og eksempler på innhold du kan velge i bedriftsinterne ledersamlinger:

Kommunikasjon og Feedback Kommunikasjon og Feedback
Motiverende medarbeidersamtaler Motiverende medarbeidersamtaler
Presentasjonsteknikk Presenter med tydelig budskap
Kommunikasjon og samarbeid i prosjekter Kommunikasjon og samarbeid i prosjekter