Vil du som leder ha en sterk feedback-kultur som tar bedriften fremover, må du selv velge å være en aktiv lytter til medarbeidernes perspektiver og idéer.

Positiv kommunikasjon og konstruktiv feedback


Lær hvordan du kan styrke teamprestasjonen med riktig kommunikasjonsteknikk. På kurset lærer du å lytte aktivt og stille de rette spørsmålene. Du opplever effekten av gode tilbakemeldinger og hvordan du kan bruke feedback som et nyttig redskap for å bedre teamprestasjonen. Du lærer teknikker som skaper engasjement fordi medarbeiderne føler seg sett og lyttet til.   

Målgruppe: For deg som er leder og ønsker et godt samarbeid i teamet 

 Temaer på samlingene:

  • Positiv feedback og konstruktiv kritikk 
  • Hva er en god feedback-kultur?
  • Anerkjennende væremåte
  • De seks grunnsteinene i positiv kommunikasjon
  • Ulike oppgaver for å trene på å lytte, stille kraftfulle spørsmål og gi konkrete tilbakemeldinger

Forventet læringsutbytte: Du har kunnskap om elementene i en god feedback-kultur.
Konkrete eksempler på ny kunnskap du oppnår:

  • Du vet hvordan gi konkret feedback til dine medarbeidere på hva som skal forbedres og du vil ha mer av 
  • Du fokuserer på positive egenskaper hos dine medarbeidere
  • Du er god til å lytte til andres innspill
  • Du stiller åpne spørsmål
  • Du har oppdaget effekten av å bli sett og lyttet til

Varighet: Opplæringen går over 2 dager à 6 timer med maks 12 deltakere per gruppe.

Lederkurset "Positiv kommunikasjon og konstruktiv feedback" som halvårlig har vært tilbudt til Finansforbundets medlemmer, fikk oppsiktsvekkende 5,83 (6) i score av kursdeltakerne i 2018.
Tilbakemeldinger som "Kjempekjekt og nyttig kurs. Svært flink kursholder. Hun får virkelig 6+ av 6 stjerner!"
"Fikk mye nyttig påfyll som jeg kan ta med meg tilbake til min hverdag."