Få frem det beste i hver enkelt medarbeider. En god medarbeidersamtale bidrar til motivasjon og videreutvikling av sterke sider.

Motiverende medarbeidersamtaler


Vår gjennomføringskraft øker når vi selv eier mål og planer. Som leder kan du ikke motivere andre, men du kan inspirere til at medarbeideren finner sin motivasjon. En vellykket medarbeidersamtale krever at du som leder mestrer å stille gode spørsmål, samtidig som du aktivt lytter til hva som blir sagt. Ledelse handler om å gi individuell støtte, inspirere, påvirke og kommunisere på en klok måte.

Målgruppe: For deg som er leder og opptatt av engasjerte medarbeidere

Temaer på samlingen:

  • Hvordan trigge lysten hos medarbeideren til å ta ansvar og involvere seg?
  • Indre motivasjonsfaktorer; mestring, autonomi og tilhørighet 
  • Gode spørsmål som gir motivasjon og eierskap
  • Fallgruver, etikk og grensesetting
  • Trening i coachende samtaleteknikk

Forventet læringsutbytte: Råd og tips til hvordan du kan inspirere dine medarbeidere til å engasjere seg. 
Konkrete eksempler på ny kunnskap du oppnår:

  • Du stiller spørsmål fremfor å komme med løsninger 
  • Du unngår å gi råd
  • Du er opptatt av å lytte, fremfor å snakke selv
  • Du får innblikk i hvordan bruke medarbeidersamtalen til å utvikle ditt lederskap

Varighet: 6 timer med maks 12 deltakere per gruppe.