Du må velge hovedbudskapet og hamre det inn. Det skal fram, vekke noe, huskes og føre til handling.

Bli en inspirerende leder med et tydelig budskap


Å ha et tydelig budskap er noe av det viktigste for at du lykkes med en presentasjon. På kurset lærer du hvordan du kan spisse din kommunikasjon, slik at budskapet når frem til mottakeren. Gode forberedelser og et klart budskap er utgangspunktet for enhver presentasjon. Ved å trene på presentasjonsteknikk kan du bli skikkelig god til å møte tilhørerne med et mål om å overbevise, underholde, begeistre eller mobilisere.

Målgruppe: For deg som vil stå støtt i lederprestasjoner

Forventet læringsutbytte: Du blir trygg og tydelig i rollen som formidler av et budskap

Temaer på samlingene: 

  • Et klart budskap
  • Deg som formilder
  • Ha kontroll på kroppen
  • Framfør med innlevelse og engasjement
  • Lag deg effektive triggere for å vekke begeistring

Konkrete eksempler på hva du lærer:

  • Du får verktøy til å finslipe din kommunikasjon
  • Du vet hvordan du skaper engasjement
  • Du er trygg og kraftfull i fremleggelsen av et budskap

Grunnleggende spørsmål som vi jobber med

  • Hva skal tilhørerne sitte igjen med etter at du er ferdig med presentasjonen?
  • Hva er etterlatt inntrykk og oppfatning?

Varighet: 3 dager à 5 timer. Maks 8 deltakere per kurs. Dette er et kurs med god blanding av teori og praksis.