Med positiv kommunikasjon får du en trygg og tydelig ledelse. Med gode spørsmål og aktiv lytting etableres tillit og vilje til å dra lasset sammen.

Kommunikasjon og samarbeid i prosjekter


Hvordan du velger å kommunisere som prosjektleder, danner fundamentet for kvaliteten, tidsbruken og resultatutviklingen underveis i arbeidsprosessen. Alle team og prosjekter har sin egen energi og kontekst. På kurset lærer du hvordan du kan styrke samarbeidet i prosjektgruppen.

Målgruppe: For deg som vil stå støtt som prosjektleder 

Temaer på samlingene: 

  • Hvordan fremstå i rollen som prosjektleder
  • Selvinnsikt, personlige styrker og kvaliteter
  • Gjennomslagskraft og energi 
  • De seks grunnsteinene i positiv kommunikasjon og konstruktiv feedback
  • Forebygging mot stress og konflikter

Forventet læringsutbytte: Inspirasjon og tips på hvordan du oppnår et bedre samarbeid på tvers av fagdisipliner og enheter.

Konkrete eksempler på hva du lærer:

  • Kommunikasjonsverktøy som gjør det enklere å lede
  • Refleksjon over egne og andres erfaringer og problemstillinger
  • Hvordan du kan skape en god feedback-kultur
  • Energigivende elementer 
  • God kommunikasjon

Varighet: Kurset går over 3 ganger à 6,5 timer. Inntil 12 personer per gruppe. Gjennom forelesning og erfaringsbaserte diskusjoner, får du eksempler på god og dårlig lederatferd innen kommunikasjon. Vi gjør enkle praktiske øvelser fremfor å bare lytte til teori. Tonen er lett og avslappet.

Kurset "Bli en god og tydelig leder" (Finansforbundet 06/2019), og fikk en evaluering 5,22 (6) på hvor interessant deltakerne synes kurset var. Tilbakemeldinger fra kursdeltakerne er "Kursholder er flink til å kommunisere, vise eksempler, gi øvelser og oppsummere."