Stå støtt som leder

- Bedriftsinternt program for mellomledere

Mellomledere føler seg ofte i skvis mellom toppledelsen og medarbeiderne. Som en dyktig leder skal du utarbeide strategi for drift og forretningsutvikling, samtidig som du skal være en god og omsorgsfull kollega. Om du ønsker å ha påvirkningskraft og bli hørt som leder, krever det at du er tydelig og inspirerende i dialogen. Hvordan du som leder velger å kommunisere, betyr mye for din gjennomslagskraft. 

Målgruppe: For deg som vil stå støtt i rollen som mellomleder 

Temaer på samlingene: 

 • Lederskap og rolleforståelse
 • Bli trygg på dine styrker og kvaliteter
 • Coachende lederstil 
 • Støtte og utvikling av medarbeiderne
 • Våg å stole på at du er god nok
 • Enkle og nyttige lederverktøy


Forventet læringsutbytte: Du har forbedret din atferds- og kommunikasjonsstil i rollen som leder.
Konkrete eksempler på ny kunnskap:

 • Du er god til å lytte og stille spørsmål
 • Du er tydeligere i dialogen
 • Du vet dine styrker og svakheter
 • Du er effektiv i møteledelse
 • Du er opptatt av helhet og bedriftens utvikling
 • Du har inntatt holdningen "90% er godt nok"
 • Du våger å stå opp for egne synspunkter
 • Du gir konkrete tilbakemeldinger til dine medarbeidere


Varighet: Programmet går over 8 måneder med 5 dagsamlinger. Maks 12 leder per gruppe.

Veksling mellom arbeid i egen lederstilling og læring i grupper er en hensiktsmessig arbeidsform, for at du skal utvikle deg som leder og for at du skal kunne bidra i den videre utviklingen av bedriften. Samlingene er en arena for faglig utvikling, erfaringsutveksling og refleksjon over praksis som støttes opp med teori og forskning. Samlingene gir påfyll av kunnskap, samt deling av erfaringer slik at deltakerne får gode ideer av hverandre.

Mellom samlingene tilbys individuell coaching slik at du har en sparringspartner til å diskutere egne jobbsituasjoner og utfordringer. Kombinasjon av gruppesamlinger og individuell coaching, gjør at relasjonene forsterkes og gruppen også kan bruke hverandre som læringspartnere og ressurser. Programmet bygger på metodikkene transformasjonsledelse, coaching og positiv psykologi.