Våg å satse


Fordi kvinner trengs for at bedrifter skal lykkes er likestilling og mangfold gjennomgående temaer i samfunnsdebatter. Selv om det jobbes systematisk med å få flere kvinnelige ledere, går utviklingen langsomt. Næringslivet trenger fremtidsrettede kvinnelige rollemodeller som viser retning.

Målgruppe: Kvinnelige mellomledere 

Temaer:

  • Bygg ditt personlige brand
  • Hvordan bruke kommunikasjon som verktøy
  • Våg å stole på at du er god nok
  • Få lønn som fortjent

 

Læringsutbytte: Du blir bevisst på din påvirkningskraft til å oppnå den karriere- og lønnsutvikling du ønsker deg.   

Varighet: 3,5 timers workshop hvor alle aktiveres gjennom øvelser, diskusjoner og inspirasjon til veien videre. Maks 12 deltakere per gruppe.