Foto: Max Emanuelson/Finansforbundet


Jeg tror på arbeid i grupper, fordi ved å lytte til andres erfaringer utvider vi vårt eget perspektiv og forsterker fundamentet som stødig leder. Derfor tilbyr jeg coaching og mentorarbeid i grupper med maks 12 deltagere. Jeg setter i sammen grupper, for maksimal effekt for alle deltakerne. Ved siden av kan jeg tilby 1:1 coaching ved behov.

 I ledergruppene jobber vi med å skape felles forståelse for

  • Hva det vil si å være leder
  • Utvikling av bedriftens ledelseskultur
  • Hvordan guide og implementere endringer i teamet og organisasjonen
  • Enkle lederverktøy


Utviklingen av kunnskaper og ny teknologi går raskt og konkurransen øker så sterkt at kravet om hyppige omstillinger for virksomheten blir stadig mer påtrengende. Målet å hjelpe lederne til samlet å stå frem som inspirerende rollemodeller som viser retning for bedriftens fremdrift og utvikling.    

 

Slik øker du selvfølelsen på jobb

Foto: Max Emanuelson/Finansforbundet

Fem tips til bedre selvfølelse på jobb: 

  1. Ha en positiv holdning til deg selv
  2. Smil til speilbildet ditt
  3. Stol på egne valg
  4. Pust med magen
  5. Våg å si: Jeg er god nok

Les artikkel på Finansforbundets sider.


"Jeg anbefaler profesjonell coaching med Siren. Hun har en genuin evne til å inspirere og til å hjelpe til å holde fokus i arbeidet med å nå egne mål. Hun er utålmodig og energisk på dine vegne. Hun har også hjulpet meg fram til større bevissthet rundt det å være ærlig mot seg selv." - Therese Alne Bolin tidligere debattleder Moss Avis